iunie 10th, 2011 de Paul Sorin Tița

Brandul

Tom Blackett (Clifton, R, Simmons, J (Ed.) , Brands and Branding, The Economist, 2003, pag. 13) defineşte brandul atât din punct de vedere al sensului pasiv al sintagmei engleze, „obiectul prin care se imprimă”, cât şi din punct de vedere activ, „procesul de a imprima”. Imprimarea se foloseşte aici cu sensul de întipărire în mintea consumatorului a unei mărci.
Citește mai mult din acest articol »

Publicat în Marketing, Politică Cu etichetele: , ,

Alegeri
septembrie 18th, 2010 de Paul Sorin Tița

Marketingul politic a degenerat într-o vânătoare de voturi, predominanţa marketingului electoral în detrimentul marketingului politic propriu-zis fiind mai mult decât evidentă. Din cele patru componente ale oricărui mix de marketing (produs, preţ, plasare şi promovare), marketingul politic actual se centrează cu precădere pe produs şi pe promovare. Un element esenţial al mixului de marketing, preţul, nu este comunicat alegătorului, acesta din urmă neştiind decât mult prea târziu preţul pe care îl are de plătit pentru o alegere sau alta. Citește mai mult din acest articol »

Publicat în Marketing, Politică Cu etichetele: ,

Mediul politic
septembrie 14th, 2010 de Paul Sorin Tița

Mediul politic românesc suferă de deficienţe congenitale care afectează percepţia consumatorilor de politică asupra politicii precum şi relaţia politicienilor cu publicul larg. Dintre lipsurile fundamentale, putem aminti: lipsa de reglementare, posibilitatea apariţiei monopolului politic şi a practicilor monopoliste, neprotejarea partidelor de celelalte partide, lipsa de protecţie a alegătorilor faţă de practicile incorecte şi mincinoase, neprotejarea intereselor societăţii şi inexistenţa unui cod deontologic al politicianului. Citește mai mult din acest articol »

Publicat în Marketing, Politică Cu etichetele: , ,